Přeskočit na navigaci

VÝHODY DŘEVOSTAVEB

Hlavním stavebním materiálem pro naše rodinné domy je dřevo. To je jako stavební materiál ověřeno generacemi a doposud nebylo žádným jiným materiálem co do vlastností a ceny překonáno. Dřevo však samozřejmě není jediným materiálem, který se při stavbách dřevostaveb používá. Pracuje se také s izolačními pěnami, které mají vynikající tepelně-izolační vlastnosti, díky čemuž můžeme před slovo dřevostavba přidat také přívlastek nízkoenergetická.

Výhody dřevostaveb jsou především:

 • Výstavba dřevostavby je průměrně o 20% levnější, než stavba zděného domu
 • Díky využití kvalitních tepelně-izolačních materiálů splňují dřevostavby požadavky na nízkoenergetické až pasivní stavby, provoz domu vás tak bude stát výrazně méně
 • Protože mají stěny dřevostavby menší tloušťku, dochází při zachování stejného půdorysu k získání většího užitného prostoru až o 20% v porovnání s většinou zděných konstrukcí
 • Rychlým suchým procesem se nevnáší při výstavbě vlhkost do stavby a to umožňuje její daleko rychlejší dokončení a možnost nastěhování do 2-3 měsíců od zhotovení základové desky
 • Výstavba dřevostaveb je ekologická, nezatěžuje prostředí jako je tomu u klasických domů
 • Při zemětřesení je naše dřevostavba díky samonosné konstrukci staticky odolnější než stavba klasická. Pokud je dřevostavba zaplavena, většinou stačí vyměnit pouze izolační materiály a opláštění a nechat budovu vyschnout bez narušení statiky
 • Požární odolnost našich dřevostaveb splňuje veškeré požadavky podle příslušných platných norem a předpisů. Izolační materiály včetně opláštění jsou nehořlavé. Případné následky požáru, a stejně tak následná obnova bydlení, stojí uživatele menší náklady a čas než u jiných staveb
 • Fyzická životnost dřevostavby, tedy doba, po kterou by stavba, respektive její nosná část, při běžné údržbě fungovala, je minimálně 100 až 150 let
 • Morální životnost všech staveb, tedy doba, po kterou nám uspořádání prostor vyhovuje, je 20 až 30 let. Po této době dochází u většiny domů k rekonstrukci. Zásahy do dřevostavby jsou mnohem méně náročné i nákladné, než je tomu u staveb klasických

Věděli jste že?:

 • Na výrobu materiálu a výstavbu zděného domu se spotřebuje přibližně stejné množství energie, které by stačilo na provoz dřevostavby na 100 let
 • Ve Velké Británii a západní Evropě je 20% - 30% všech domů dřevostavba. V USA a Skandinávii je to dokonce 70%. V České republice zatím dřevostavby zabírají pouze 1% staveb
 • Dřevostavba je velice odolná proti zemětřesení. Dřevo má z tohoto hlediska velice vhodný poměr mezi tuhostí, pevností, hmotností a pružností. V řadě seizmicky aktivních oblastí je zakázáno používat jiné technologie než dřevostavby
 • Nejstarší dosud fungující dřevostavba byla postavena před 600 lety 
 • I největší příznivci zděných systémů si pořizují dřevostavbu nebo v ní částečně bydlí, viz střecha či obytné podkroví